Nedrivning

Sulsted Murerfirma har ekspertise indenfor nedbrydning samt miljø sanering

Vores medarbejdere er særdeles kompetente og yder altid deres bedste arbejde. Vi går meget op i kvalitet og at vores udførelse af opgaver, er som du ønsker. Derfor er vi
først tilfredse, når du er tilfreds.

Sulsted Murerfirma lægger altid vægt på udføre nedrivning af og at håndtere farligt og forurenet byggeaffald korrekt i henhold til lovgivningen.

Når I vælger Sulsted Murerfirma er I garanteret at nedrivningen foretages efter gældende lovgivning og at affaldet bortskaffes forsvarligt. Det betyder, at byggepladsen ikke forurenes med farlige stoffer, og at stofferne heller ikke spredes i naturen og nye produkter.

Vi udføre alle former for mindre og mellem store nedbrydningsopgaver. Vi har kvalificerede og uddannede medarbejdere, til alle former for sanerings arbejde, såsom Asbest, Pcb og Tungmetaller

Nedrivnings Processen

 • Der indhentes en nedrivningstilladelse enten af ejer selv, rådgiver eller i samarbejde med Sulsted Murerfirma
 • Der udføres en Screening/ Miljøundersøgelse af bygningen. Hvor der tages prøver af de forskellige bygningsmaterialer. Dette kan gøres af en ekstern rådgiver eller
  kan Sulsted Murerfirma også udføre dette ved mindre opgaver.
 • Inden opstart skal affaldet anmeldes til de lokale affaldsmyndigheder. Denne proces står Sulsted Murerfirma gerne for.
 • Som det første i processen sørger vi for at frakoble forsyningskilder til gas, vand og el, hvorefter husets inventar fjernes. Forsyningerne markeres desuden, så de
  kan findes igen efter nedrivningen.
 • Herefter miljøsanerer vi bygningen for de miljøfarlige stoffer, som fremgår af miljøundersøgelsen.
 • Vi etablere et saneringsområde med afskærmninger og undertryksudsugning. Det sikrer, at de miljøfarlige stoffer ikke spredes til omgivelserne under
  saneringsarbejdet.
 • De miljøfarlige stoffer fjernes med de mest optimale metoder, som indebærer, at affaldet begrænses og medarbejdernes sikkerhed og sundhed er sikret.
 • Det miljøfarlige affald bortskaffes til en godkendt modtageplads, som er anvist af den kommunale affaldsmyndighed.
 • Saneringsområdet rengøres, og udstyr afrigges.

Herefter kan den nedrivning udføres.

 • De rene materialer sorteres til direkte genbrug eller genanvendelse, brændbare materialer til forbrænding og restaffald til deponi. Det sker ofte ved manuelt
  demonteringsarbejde efterfulgt af nedrivning med gravemaskiner med sortergrab og andre hydrauliske værktøjer.
 • En del beton og tegl genbruges i dag efter rensning i oprindelig form. Det beton og tegl, der ikke kan genbruges direkte nedknuses til genanvendelse som erstatning
  for naturlige råstoffer. Materialerne bortkøres til miljøgodkendte knusepladser.
 • Nedrivningen afsluttes og afleveres som aftalt.

Kan man få tilskud i forbindelse med nedrivning af hus?

 • Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt regler om, at du kan ansøge om tilskud til nedrivning af hus i din kommune. Muligheden for tilskud tilbydes med hensigt om forskønnelse, fornyelse og forbedring af det lokale område.
 • Ansøgningerne bliver vurderet to gange årligt og lægger vægt på husets placering og dets indre struktur: Generelt er det et krav, at huset skal være placeret i et
  åbent landområde eller i en mindre by med et indbyggertal på under 3000.
 • Desuden skal huset enten være bygget før 1960 eller have forældede kloakeringssystemer, elværk, bad eller lignende, før det kan tages til betragtning. Der er dog
  enkelte forskelle blandt kommunerne, så hvis du gerne vil vide de specifikke regler i din bopælskommune, anbefaler vi dig at læse mere om det på deres
  hjemmeside.

Hvad koster nedrivning af hus?

 • Prisen på nedrivning af et hus kan variere afhængig af mange faktorer. Vi kan ikke sætte en bestemt pris på nedrivningen på forhånd, da nedrivning af et almindeligt
  hus snildt kan koste mellem 70.000 – 150.000 kroner. Faktorerne inkluderer bl.a. antallet af maskiner der er nødvendige for at rive huset ned og bygningens
  struktur.
 • Har du en ældre bolig, hvor vi finder asbest eller PCB i fundamentet, vil der være en ekstra udgift forbundet med nedrivningen. Det skyldes, at vi skal udføre en
  miljøsanering først for at fjerne de miljøskadelige stoffer, så de rene byggematerialer ikke bliver påvirket. Først derefter kan vi påbegynde nedrivningen af dit hus.
 • Den sidste faktor er størrelsen på huset: Afhængig af hvor mange etager der er, om der er en kælder, som skal fyldes med jord/graves ud, kan der være forskel på
  opgavens samlede omkostninger. Som sagt så kan vi hos Sulsted Murerfirma ikke give dig et bud på, hvad det koster at rive et hus ned – uden at have set huset
  først.
 • Kontakt os enten via formularen her på siden, eller ring til os på tlf. 51342596, så er din nedrivning i trygge hænder. Husk vi også kan hjælpe
  med nedbrydning, miljøsanering og meget mere.

Har du en forespørgsel?

Send en besked via formularen, ring på tlf. +45 51 34 25 96 eller send os en email på sulstedmureren@gmail.com og hør hvad vi kan gøre for dig.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Sulsted Murerfirma